Kraks Blå Bog
2000


 

BARKER Merete billedkunstner; f.17/8 1944 i Birkerød; datter af professor, dr. phil. C. Barker Jørgensen (se denne); gift 1/11 1988 m. arkitekt Thorkil Ebert (se denne). Student (Gl. Hellerup Gymn.)1963; Kunstakademiets Malerskoler hos professor EgiII Jacobsen og professor Richard Mortensen 1966-73; Datalogilaboratoriet, Kunstakademiets Arkitektskole 1976-81; gæstekunstner, Printmaking Workshop, New York 1987 og 1988; gæsteforelæserved American Abstract Artist, New York 1985 og Pratt lnstitute of Art, Brooklyn 1987; repræsenteret ved Galerie Asbæk fra 1985. Medl. af Kunstnersamfundets Malersektion fra 1978, af Ny Abstraktion 1977-89, af Grønningen fra1989,af dennes bestyrelse fra 1990,af bestyrelsen for Charlottenborgs Udstillingsbygning 1987-96, af Danske Grafikere fra 1992 og af Akademiet for de Skønne Kunster fra 1999. 

Arbejder:
 bl.a.: Kubespil (1981); Guldlandskab (Statens Kunstond, 1982); Indgange (Projekt 18, 1983); Datalandskab (1984); New York (Ny Carlsbergfondet,1985); Pyramiderne (NikolajPlads,1985); Rockies (Intericon, 1986); The Wave (Herning Kunstmuseum, 1986); Omkring det sorte
rum (Kunstmuseet Trapholt,1987); Masteskov (Peblingesøen,1987); HT-Bus (1987); Grønt landskab (Statens Kunsftond,1987); Billedpar (Ny Carlsbergfondet,1987); Sequoia (1988); Facader (Statens Museum for Kunst,1988); My own town (Vejle Kunstmuseum,1989); Sightseeing (Kunstmuseet Trapholt,1990); Kassedrage (s.m.Thorkil Ebert, Karup Lufthavn, 1991); Panorama (Kunsftoreningen Gl. Strand, 1992); Den Fortabte By. Byen er sin egen Skygge (Statens Kunstfond, 1992); Den Fortabte By. Byen har en Tid. Byen er sin Tid (Vejle Kunstmuseum, 1993); Sandslotte (Vejle Kunstmuseum, 1994); Energiens Spor (Brandts Klædefabrik, 1995); Randers Kunstmuseum (1996); Konsthallen, Göteborg (1996); De Iscenesatte Borgere (Sønderjyllands Kunstmuseum, 1996); Fra Skyggernes Land (Statens Museum for Kunst, 1996-97); Cityscape (Galerie Asbæk,1999); Spejlinger (Sønderjyllands Kunstmuseum, 1999).

Udsmykninger:  
Specialarbejderskolen for Århus og Omegn (1984); Frederikssundsvejens Skole(1984); IBM (1986); Sandbakken, Skåde (1989); Handelshøjskolen i Århus (1989); PT-Giro (1989); Danisco (1990); Finsen, Rigshospitalet (1991); Danmarks Miljøundersøgelser, Risø (1991); Århus Universitet (1994); Kraftvarmeværket Engesvang (1995); Högskolebibliotek, Växjö,
Sverige (1995); Aarhus Univ. (1996); ATPHuset, Hillerød (1997).

Tildelt Statens Kunstfonds 3-årige Stipendium 1983;EgilIJacobsen Prisen 1990; Tagea Brandts Rejselegat 1992; Årets Rockwool Kunstner 1992; Eckersberg-Medaillen 1995; Ole Haslunds Kunstnerfonds Legat 1997;Statens Kunstfonds livsvarige ydelse 1998; Anne Marie Telmanyi, født Carl Nielsen's legat 1999.

Adresse: C. F. Holbechs Vej 11A, 2800 Kg, Lyngby.
Ferieadresse: Gatehult P.L. 528, S-360 24 Linneryd, Sverige.